Wijkblad

Het wijkblad is een uitgave van de Bewonersvereniging Koningshof en verscheen t/m 2023 vier keer per jaar in een oplage van ± 1025 exemplaren. Vanaf 2024 mikken we op twee wijkbladen per jaar en minimaal acht nieuwsbrieven (per e-mail).

Vorige uitgaves

Winter 2023
Herfst 2023
Zomer 2023
Voorjaar 2023
Share