Wijkblad

Het wijkblad is een uitgave van de Bewonersvereniging Koningshof. Het wijkblad verschijnt vier keer per jaar in een oplage van ± 1025 exemplaren.

Advertentietarieven per jaar (voor vier nummers)
1/1 pagina € 250,-
1/2 pagina € 150,-
1/4 pagina € 90.-

Oude uitgaves

Share