De vereniging

Volgens de statuten heeft de Bewonersvereniging Koningshof tot doel de belangen van haar leden te behartigen en het woon- en leefklimaat voor de bewoners van de wijk in stand te houden en daar waar mogelijk te bevorderen. Dit doel proberen wij te bereiken door onder andere:

  • contacten te leggen en te onderhouden met de gemeente;
  • het bevorderen van activiteiten in de wijk; en
  • de contacten tussen bewoners te verbeteren.

Er is een brochure van onze bewonersvereniging beschikbaar, die u HIER  kunt inzien.

Welke straten behoren tot de wijk Koningshof? De Bewonersvereniging Koningshof richt zich op de wijk ten zuiden van de Oranjelaan, waarbij de Oranjelaan ook tot onze wijk gerekend wordt. Dit betekent dat de Rivierenlaan, de Delflanddreef en alle zijstraten van deze twee straten tot de wijk behoren. De Willem-Alexanderlaan (naast het gemeentehuis) behoort niet tot onze wijk. Personen die buiten de wijk wonen, kunnen donateur worden.

Volgens de statuten is de Bewonersvereniging Koningshof opgericht op 20 mei 1975 en zijn de statuten goedgekeurd op 19 juli 1975. Pas op 28 augustus 1979 heeft de bewonersvereniging een officieel tintje gekregen, toen de statuten opgenomen werden in een notariële akte. Echter, in oude wijkbladen vind je soms andere data. Zo staat in een wijkblad van 1991 dat we “in het 14de verenigingsjaar zitten”. Daarom gaan we ervanuit dat 1978 ons eerste verenigingsjaar is geweest. Daarom hebben wij bijvoorbeeld in 2008 ons 30-jarig bestaan gevierd met een jubileumwijkfeest.

Een regelmatig voorkomend misverstand is dat alleen huishoudens met een eigen huis lid kunnen worden van de Bewonersvereniging Koningshof. Dit is onjuist! Ieder persoon dat achttien jaar en ouder is, kan lid worden van onze bewonersvereniging. Dit betekent dat zowel personen met een eigen huis als personen die een huis huren lid kunnen worden van de Bewonersvereniging Koningshof. Kortom, de Bewonersvereniging Koningshof is er voor alle wijkbewoners. Zo’n 700 personen zijn jaarlijks lid van onze vereniging. In totaal staan er zo’n 1025 huizen in onze wijk.

De algemene ledenvergadering wordt altijd in februari gehouden en dat wordt ook de hoogte van de contributie vastgesteld. In het wijkblad van maart staat een verzoek om de contributie te voldoen. De contributie bedraagt jaarlijks 10 euro.

Naast het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) heeft de bewonersvereniging een aantal werkgroepen. Momenteel hebben wij werkgroepen voor wijkontwikkeling, wijktoezicht, wijkcontact, sport en spel, wijkblad, website, materiaalbeheer, jeugd en woningen.

T/m 2023 is het wijkblad vier keer per jaar (maart, juni, september en december) huis-aan-huis verspreid. Onder ‘Wijkblad’ vindt u de wijkbladen van de afgelopen jaren en ook de tarieven voor de advertenties in het wijkblad. Vanaf 2024 zal de frequentie waarschijnlijk verminderen, omdat er ook digitale nieuwsbrieven verspreid worden.

In 2023 zijn er negen nieuwsbrieven verspreid. Op dit moment (februari 2024) zijn er 180 huishoudens die zich aangemeld hebben voor de nieuwsbrief. Het doel is dit flink te laten stijgen. Nieuwsbrieven zullen belangrijker worden (en de wijkbladen minder belangrijk).

Onder ‘archief’ vindt u de notulen van de algemene ledenvergaderingen van de afgelopen vijftien jaar.

Onder ‘materiaalbeheer’ vindt u welke spullen bij ons materiaalbeheer geleend of gehuurd kunnen worden. Via deze pagina kun u ook een reserveringsformulier invullen.

Samen met de Tafeltennisvereniging Pijnacker en de Johannesschool en de Tweemaster beheren wij de oud papiercontainer op het parkeerterrein van Het Baken. Dagelijks (maandag t/m zondag) is deze container geopend van 9:00 tot 18:00 uur.
Ook beheren we de twee textielcontainers en houden we het parkeerterrein van Het Baken zo netjes mogelijk.

Het bestuur

Voorzitter: Peter Huegen
Secretaris: Vacature
Penningmeester: Marijke Tetteroo
Redactie wijkblad: Anne-Jette van den Hof en Kajan Vat
Wijkontwikkeling: Vacature
Materiaalbeheer: Vacature
Jeugd: Sylvia van Reenen
Wijktoezicht: Matthijs de Boer
Wijkcontact: Anja Dirkse
Ledenadministratie: Marit de Boer
Website: Jim Lijten en Matthijs de Boer
Sport en Spel: vacature

Share