Dossier “Herinrichting scholencomplex Koningshof”

In april is het verkeersonderzoek uitgevoerd; onze reactie dd. 22 mei leest u HIER. Hierin staan enkele vragen ter toelichting, onze wensen voor het vervolgonderzoek en vragen wij de gemeente z.s.m. de huidige parkeeroverlast op de Duijvestein aan te pakken.
Dossier: Op 10 december jl. organiseerde de gemeente een informatieavond over toekomstige ontwikkelingen bij het scholencomplex Koningshof. Het herinrichtingsplan van de gemeente vindt u HIER. Onze reactie op 16 januari op de voorgestelde plannen vindt u HIER. Zo wijzen wij een rondweg rond Het Baken volstrekt af. Ook vroegen wij naar betrouwbare cijfers over de huidige en de toekomstige situatie, om vervolgens samen met de gemeente en omwonenden te overleggen over de herinrichting van het scholencomplex in onze wijk.
Er waren veel ontwikkelingen. Daarom hebben wij op 22 maart een tweede reactie op onze website gezet, en die vindt u HIER.

Share
Ik ben de secretaris van de bewonersvereniging Koningshof

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *