Herinrichting scholencomplex Koningshof

Update 28 april 2020: Het College stelt voor de Casaschool in Pijnacker-Noord te huisvesten en niet in Koningshof; meer informatie vindt u HIER.
Dossier: In april 2019 is het verkeersonderzoek uitgevoerd; onze reactie dd. 22 mei 2019 leest u HIER. Hierin staan enkele vragen ter toelichting, onze wensen voor het vervolgonderzoek en vragen wij de gemeente z.s.m. de huidige parkeeroverlast op de Duijvestein aan te pakken.
Op 10 december 2018 organiseerde de gemeente een informatieavond over toekomstige ontwikkelingen bij het scholencomplex Koningshof. Het herinrichtingsplan van de gemeente vindt u HIER. Onze reactie op 16 januari 2019 op de voorgestelde plannen vindt u HIER. Zo wijzen wij een rondweg rond Het Baken volstrekt af. Ook vroegen wij naar betrouwbare cijfers over de huidige en de toekomstige situatie, om vervolgens samen met de gemeente en omwonenden te overleggen over de herinrichting van het scholencomplex in onze wijk.
Er waren veel ontwikkelingen. Daarom hebben wij op 22 maart 2019 een tweede reactie op onze website gezet, en die vindt u HIER.

Share
Ik ben de secretaris van de bewonersvereniging Koningshof

1 Comment

  1. Jan Witte
    20 januari 2020 - 12:51

    Hoe zit het met het grondwaterniveau in de wijk. Mijn buren en ik hebben ca 10 cm water in de kruipruimte staan. Ik heb dit gemeld op het meldpunt van de gemeente en wacht op een reactie.

Leave a Reply