Reactie bewonersvereniging op herinrichting scholencomplex

[initiatief van bewoners met vragenlijst staat onderaan]
Op 10 december jl. organiseerde de gemeente een informatieavond over toekomstige ontwikkelingen bij het scholencomplex Koningshof. Onze uitgebreide reactie op de voorgestelde plannen vindt u HIER. Zo wijzen wij een rondweg rond Het Baken volstrekt af. Ook vragen wij naar betrouwbare cijfers over de huidige en de toekomstige situatie, om vervolgens samen met de gemeente en omwonenden te overleggen over de herinrichting van het scholencomplex in onze wijk. Het herinrichtingsplan van de gemeente vindt u HIER.

Een aantal bewoners (te bereiken via bewonerskoningshofpijnacker@gmail.com) vindt een rondweg ook een slecht idee en is op zoek naar een alternatieve oplossing. Zij hebben een vragenlijst opgesteld, waarvan u HIER de resultaten (in verkorte vorm) kunt inzien.

Share
Ik ben de secretaris van de bewonersvereniging Koningshof

Leave a Reply