Lintjes voor leden bestuur Bewonersvereniging

Onze secretaris Erik de Goede (links op foto) en voorzitter Herman Stikkel (rechts op foto) werden op 26 april jl. door de burgemeester verrast met een koninklijke onderscheiding.

Erik kreeg een lintje voor zijn niet aflatende inzet voor de bewonersvereniging. Sinds 2000 is hij daar als secretaris de spil. De burgemeester wees verder op de belangrijke rol die Erik speelt bij de organisatie van de inzameling van oud papier in onze gemeente. Dat beperkt zich niet tot de wijk Koningshof. In de afgelopen jaren was hij namens de inzamelende verenigingen één van de woordvoerders in het overleg met de gemeente.

Herman kreeg de onderscheiding omdat hij al 35 jaar politievrijwilliger is. Daarbij schoolt hij onder andere de politiemensen in het gebruik van diverse ICT toepassingen. Verder speelde hij een actieve rol bij innovaties op het gebied van buurtonderzoek en het verwerken van op milieuvluchten door helikopters verzamelde informatie. Natuurlijk noemde de burgemeester ook het vrijwilligerswerk van Herman als voorzitter van onze bewonersvereniging.

Het bestuur van de bewonersvereniging is zeer trots op onze onderscheiden voorzitter en secretaris. Van harte gefeliciteerd Herman en Erik!

 

Share
Ik ben de secretaris van de bewonersvereniging Koningshof

1 Comment

Leave a Reply