WMO-raad Pijnacker-Nootdorp zoekt nieuwe leden

Het kernwoord bij de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuniing) is dat iedere burger op zijn of haar eigen wijze moet kunnen deelnemen aan de samenleving. De WMO-raad is een onafhankelijke organisatie die ons gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd advies geeft bij tal van maatschappelijke thema’s.

De WMO-raad Pijnacker-Nootdorp zoekt nieuwe leden. Voor meer informatie, zie www.wmoraadpijnackernootdorp.nl of deze flyer. Wie heeft interesse? 

Share
Ik ben de secretaris van de bewonersvereniging Koningshof

Leave a Reply