Contributiebetaling in 2021

Bij het maart-wijkblad zat een brief voor de contributiebetaling in 2021. Daarin ontbrak echter ons rekeningnummer NL70 INGB 0003 531985. In de omschrijving graag uw straatnaam en huisnummer vermelden.

Share
Ik ben de secretaris van de bewonersvereniging Koningshof

Leave a Reply