In Memoriam Leo Donck

Op 28 januari jl. is ons erelid Leo Donck overleden. Leo heeft een bijzonder grote bijdrage geleverd aan onze bewonersvereniging. Dat heeft hij samen met echtgenote Ineke, dochter Sylvia en schoonzoon Dirk gedaan, die allen ook zeer actief waren en nog steeds zijn voor onze vereniging.

Vanaf het begin van onze bewonersvereniging in 1978 zat Leo samen met Ineke en anderen in de evenementencommissie en werd er jaarlijks een groot wijkfeest georganiseerd met honderden deelnemers. In 1984 is Leo samen met Aad Welbie begonnen met het materiaalbeheer in de parkeergarage van Het Baken, wat hij tot eind 2016 heeft gedaan. In de begin was het materiaalbeheer vijf(!) avonden per week open; later werd dat drie avonden per week. Heel veel leuke spellen zijn zelf gemaakt. Vanaf 1991 sloot schoonzoon Dirk van Reenen aan bij het materiaalbeheer. Leo heeft veel functies bij ons vervuld; bijvoorbeeld voor het wijkblad, de advertentiewerving en Sylvia helpen bij de Halloween-griezeltochten. In 2008 is Leo koninklijk onderscheiden voor al zijn vrijwilligerswerk, waaronder voor onze bewonersvereniging. In 2013 is Leo bij ons tot erelid benoemd, tegelijkertijd met Dirk.

Leo was een vriendelijke man die voor iedereen klaar stond. Wij kijken met bijzonder veel waardering terug op al het werk dat Leo voor ons heeft verricht en zullen deze goede herinneringen bij ons blijven dragen.

Wij wensen Ineke, Sylvia, Dirk en familie veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur bewonersvereniging Koningshof

Share
Ik ben de secretaris van de bewonersvereniging Koningshof

Leave a Reply