Nederrijn en Grevelingen nog niet definitief ingericht

In tegenstelling tot de planning worden de Nederrijn en Grevelingen nog niet van de definitieve inrichting voorzien. Dit om te voorkomen dat aannemer Van der Helm over de nieuwe inrichting moet rijden om het werk te bereiken en daarmee eventuele schades veroorzaakt aan de nieuwe inrichting. Om de bewoners van de Nederrijn en Grevelingen tegemoet te komen zorgt aannemer Van der Helm voor een vlakke rijbaan. De Merwede, Itterbeek en Linge zijn geen alternatieve routes voor het werkverkeer, omdat deze straten te smal zijn. Dit betekent dat deze straten wel al de definitieve inrichting krijgen, na aanleg van de riolering. In de Merwede worden hiervoor de eerste voorbereidingen getroffen.


Nieuwe bestrating in de Merwede.

Mocht je in de tussentijd vragen en/of opmerkingen hebben dan ben je elke woensdag van harte welkom op het spreekuur van 12.30 tot 13.30 uur in sporthal ‘Het Baken’.

Share

Leave a Reply