Kerncafé Pijnacker op 4 november

Op 4 november jl. is het Kerncafé Pijnacker gehouden, dat door de gemeente georganiseerd werd. Op deze avond konden ideeën voor het Leefbaarheidsplan 2012-2014 ingebracht worden. Hierbij ging het uiteraard over de plannen voor 2014 en 2015. Het was een informatieve avond, waarbij het wijktoezicht in Koningshof ook ruimschoots aan de orde kwam. De opkomst was redelijk en het was mooi om te zien dat de bestuursleden van de bewonersverenigingen (Klapwijk, Pijnacker-Noord, Tolhek en Koningshof) zo goed vertegenwoordigd waren. De gemeente gaat nu met de ingebrachte ideeën aan de slag.

Share
Ik ben de secretaris van de bewonersvereniging Koningshof

Leave a Reply