Leo Donck en Dirk van Reenen erelid!

Het hoogtepunt van de algemene ledenvergadering van 23 april jl. zat aan het eind. De vergadering ging met veel enthousiasme akkoord met het voorstel van het bestuur om Leo Donck en Dirk van Reenen tot erelid te benoemen! Leo is vanaf de oprichting in 1978 actief voor onze vereniging en Dirk is sinds 1991 betrokken bij het materiaalbeheer.

De notulen van de algemene ledenvergadering vindt u hier:  notulen_alv2013.

Share
Ik ben de secretaris van de bewonersvereniging Koningshof

Leave a Reply