Contributiebetaling in 2015

Wordt/blijft u in 2015 ook lid van onze bewonersvereniging? Dan graag 10 euro overmaken naar NL70 INGB 0003 5319 85 ten name van de Bewonersvereniging Koningshof. Graag in de omschrijving uw straatnaam en huisnummer vermelden. Alvast bedankt hiervoor!

Share
Ik ben de secretaris van de bewonersvereniging Koningshof

Leave a Reply