Gadget aan leden rondgebracht

In het weekend van 18/19 oktober alle leden een gadget ontvangen. Het is een multifunctionele pen die ook licht geeft. Meer dan 600 huishoudens in onze wijk hebben de gadget ontvangen.

U kunt overigens nog steeds de contributie voldoen, door 8,50 euro over te maken naar NL70 INGB 0003 5319 85 ten name van de Bewonersvereniging Koningshof, onder vermelding van uw straatnaam en huisnummer. Alvast bedankt hiervoor!

 

 

 

Share
Ik ben de secretaris van de bewonersvereniging Koningshof

Leave a Reply