Hoe veilig is onze gemeente?

Veiligheid in de wijk is een onderwerk waar wij veel aandacht aan besteden. Dit geldt ook voor onze gemeente. Onlangs is een enquête uitgezet onder 740 inwoners in onze gemeente, zie http://www.pijnacker-nootdorp.nl/artikel/hoe-veilig-is-onze-gemeente.htm. Dit is in het kader van de veiligheidsmonitor, zie www.veiligheidsmonitor.nl. Als u zo’n oproep heeft ontvangen, dan vult u  de enquête toch hopelijk in? Hoe grote de respons, hoe meer informatie voor een effectief veiligheidsbeleid!

Share
Ik ben de secretaris van de bewonersvereniging Koningshof

Leave a Reply