Gemeentelijke subsidie achterpadverlichting

Onze wijktoezichthouders constateren ook dat sommige achterpaden in onze wijk erg donker zijn. Onze gemeente wil hier wat aan doen en heeft daarom een tijdelijke subsidie voor achterpadverlichting ingesteld, zie http://www.pijnacker-nootdorp.nl/loketten/product/tijdelijke-subsidieregeling-achterpad.htm. De subsidie bedraagt 50%  van de aankoopprijs tot een maximum van 50 euro. Dat is een aantrekkelijk aanbod!

Share
Ik ben de secretaris van de bewonersvereniging Koningshof

Leave a Reply