Scheurvorming in muren

Aan de oproep in ons december wijkblad naar scheurvorming in muren in onze wijk hebben acht personen gehoor gegeven. De reacties zijn door Steven Duursma verzameld en hieruit is geconcludeerd dat:

  • Hoewel er contact gezocht is met de gemeente, dat het nergens tot een reparatie of schadevergoeding heeft geleid.
  • Er is een concentratie van problemen ter hoogte in de Rivierenlaan ter hoogte van de Eem. De eerst stevige en later meer bescheiden verkeersdrempel is daarvan een belangrijke oorzaak. 

Onze voorlopige conclusie is dat een schadeclaim bij de gemeente weinig kansrijk is. Er zal met de gemeente daarom vooral over preventieve maatregelen moeten worden gesproken i.v.m. de volgende fase van de vernieuwing van de riolering etc. Daarbij kun je denken aan: beperken omvang en snelheid van de transporten, een effen rijweg, meetapparatuur om frequentie en heftigheid van de veroorzaakte trillingen te kunnen monitoren. De uitkomsten van de inventarisatie zullen wij benutten in het overleg met de gemeente. Dit onderwerp zal onze aandacht blijven houden.

Share
Ik ben de secretaris van de bewonersvereniging Koningshof

Leave a Reply