Privacyverklaring Bewonersvereniging Koningshof

De Bewonersvereniging Koningshof is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens secretariaat:
www.wijk-koningshof.nl
Geesterwijk 4
2641 LP Pijnacker

Erik de Goede is de Functionaris Gegevensbescherming, tevens secretaris van de Bewonersvereniging Koningshof . Hij is te bereiken via secretariaat@wijk-koningshof.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Bewonersvereniging Koningshof verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Leden:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer (als u iets huurt of leent bij materiaalbeheer)
– E-mailadres (als u iets huurt of leent bij materiaalbeheer)
– Bankrekeningnummer

Bij de contributiebetaling is geen e-mailadres vermeld. Als u iets huurt bij ons materiaalbeheer, dan dient u wel een e-mailadres en telefoonnummer in te vullen. Onze ledenadministratie en administratie van het materiaalbeheer zitten in 1 systeem.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Bewonersvereniging Koningshof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw contributiebetaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

De Bewonersvereniging Koningshof bewaart persoonsgegevens van haar leden voor de duur van het lidmaatschap. Bij opzegging van het lidmaatschap worden uw gegevens verwijderd. Bij proberen ons ledenbestand zo actueel mogelijk te houden.
Niet-leden worden niet uit het gegevensbestand gehaald. (NB. Soms wordt in een jaar vergeten de contributie te betalen, maar gebeurt dit in het daaropvolgende jaar weer wel. Dan is het handig de gegevens al in ons bestand te hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Bewonersvereniging Koningshof is uiterst terughoudend met het verstrekken van persoonsgegevens aan derden. Wij verstrekken uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Tot op heden is dat nog nooit gebeurd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bewonersvereniging Koningshof en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@wijk-koningshof.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Bewonersvereniging Koningshof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretariaat via secretariaat@wijk-koningshof.nl.